Ο/Η Θανών/ούσα: Γαβαλά Ειρήνη Μ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓαβαλά Ειρήνη Μ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος85
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1876 09 19 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 09 20
Πατρίδα ΘανόντοςΘήρα
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Μαθ. Γαβαλάς [θ]
Αριθμός Πράξεως486
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓαβαλάς Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΥιός