Ο/Η Θανών/ούσα: Κουέρτσης Ιωσήφ Ανδρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚουέρτσης Ιωσήφ Ανδρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑνδρέας
Μητρώνυμο ΘανόντοςΔέσποινα Λέστου
Ηλικία Θανόντος9
ΑσθένειαΑιμορραγία αυτόματος?
Ημ/νία Θανάτου1893 10 08 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 10 09
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως468
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαπαδημητρίου Π.
Ηλικία Δηλούντος56
Πατρίδα ΔηλούντοςΥδρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΠυριτιδοποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)