Ο/Η Θανών/ούσα: Ρότα Πηνελόπη Ευστρατ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΡότα Πηνελόπη Ευστρατ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΕυστράτιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΤριανταφυλλιά Νικολαϊδη
Ηλικία Θανόντος03 μ
ΑσθένειαΕκλαμψία
Ημ/νία Θανάτου1893 10 01 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 10 01
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως460
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΝικολαϊδης Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος65
Πατρίδα ΔηλούντοςΑμοργός
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞυλουργός
ΣυγγένειαΠάππος