Ο/Η Θανών/ούσα: Φουστάνος Ιάκωβος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦουστάνος Ιάκωβος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΤζώρτζης
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος55
ΑσθένειαΚαρκίνος
Ημ/νία Θανάτου1876 09 19 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 09 20
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα ΘανόντοςΚτηματίας
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως485
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓούναρης Χρίστος
Ηλικία Δηλούντος55
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαφεπώλης
ΣυγγένειαΦίλος