Ο/Η Θανών/ούσα: Αληφιεράκη Αγγερού

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑληφιεράκη Αγγερού
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος65
ΑσθένειαΚίρρωσις ήπατος
Ημ/νία Θανάτου1893 09 24 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 09 25
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως454
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουντούρης Εμμ.
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΡάπτης
ΣυγγένειαΓαμπρός