Ο/Η Θανών/ούσα: Ζάννε Πολυξένη Νικ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΖάννε Πολυξένη Νικ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣουρής Ιωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑγγελική Κατωλία
Ηλικία Θανόντος20
ΑσθένειαΦυματίωσις
Ημ/νία Θανάτου1893 09 22 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 09 22
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ]
Αριθμός Πράξεως451
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚατωλίας Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑστ. κλητήρ
ΣυγγένειαΘείος