Ο/Η Θανών/ούσα: Μένενα Μαρία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜένενα Μαρία
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος95
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1876 09 19 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 09 20
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [Θ]
Αριθμός Πράξεως484
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣαρρής Στυλιανός
Ηλικία Δηλούντος25
Πατρίδα ΔηλούντοςΠάρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΠετράς
ΣυγγένειαΦίλος