Ο/Η Θανών/ούσα: Λεβεντίνα Αγγελική Νικ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛεβεντίνα Αγγελική Νικ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠτωχοκομείο
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος92
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1893 09 13 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 09 14
Πατρίδα ΘανόντοςΨαρρά
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως444
ΠαρατηρήσειςΠτωχοκομείο

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜποφύλιος Φραγκίσκος
Ηλικία Δηλούντος80
Πατρίδα ΔηλούντοςΣέριφος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)