Ο/Η Θανών/ούσα: Νιώτη Μαρία Α.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΝιώτη Μαρία Α.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος75
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1893 09 11 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 09 12
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως441
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΔροσινός Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος25
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞυλουργός
Συγγένεια(μη ορισμένο)