Ο/Η Θανών/ούσα: Μαρούση Μαρία Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜαρούση Μαρία Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣμαράγδα Ξενάκη
Ηλικία Θανόντος01 ημ
ΑσθένειαΑτέλεια
Ημ/νία Θανάτου1893 09 06 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 09 06
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως430
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΞενάκης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος27
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΘείος