Ο/Η Θανών/ούσα: Ταλλιεράκη Τερέζα Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤαλλιεράκη Τερέζα Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη Σαγιάν
Ηλικία Θανόντος23
ΑσθένειαΑγνωστος νόσος
Ημ/νία Θανάτου1893 08 28 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 08 28
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ [θ]
Αριθμός Πράξεως418
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤαλλιεράκης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος69
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣτρατ. συνταξιούχος
ΣυγγένειαΠατήρ