Ο/Η Θανών/ούσα: Βιστιδουράκης Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒιστιδουράκης Νικόλαος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος50
ΑσθένειαΦθισικός
Ημ/νία Θανάτου1876 09 14 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 09 15
Πατρίδα ΘανόντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΘανόντοςΚτίστης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Αικατερίνη
Αριθμός Πράξεως480
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαλατέστας Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος28
Πατρίδα ΔηλούντοςΠάρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞυλουργός
ΣυγγένειαΦίλος