Ο/Η Θανών/ούσα: Γαβαλάς Νικήτας

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓαβαλάς Νικήτας
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΟλυμπία Κεφάλα
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΕντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1893 08 19 1μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 08 20
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως404
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓαβαλάς Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΠατήρ