Ο/Η Θανών/ούσα: Πύργου Ευανθία Χρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠύργου Ευανθία Χρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧρήστος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη Νοταράκη
Ηλικία Θανόντος02 μ
ΑσθένειαΑτέλεια
Ημ/νία Θανάτου1893 08 18 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 08 19
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως402
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚρης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος28
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
Συγγένεια(μη ορισμένο)