Ο/Η Θανών/ούσα: Αρμάος Αντώνιος Ζ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑρμάος Αντώνιος Ζ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος75
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1893 08 17 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 08 17
Πατρίδα ΘανόντοςΤήνος
Επάγγελμα ΘανόντοςΑεργος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως400
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γ.
Ηλικία Δηλούντος80
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)