Ο/Η Θανών/ούσα: Ζωγραφάκης Αριστείδης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΖωγραφάκης Αριστείδης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος50
ΑσθένειαΝόσημα χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 09 14 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 09 15
Πατρίδα ΘανόντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΘανόντοςΕμπορος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Μαριγώ Αναγνωστοπούλου
Αριθμός Πράξεως479
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΨωμάς Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΧρυσοχόος
ΣυγγένειαΦίλος