Ο/Η Θανών/ούσα: Σιδηροπούλου Αννα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣιδηροπούλου Αννα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΦώτης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚαλλιόπη Κωνσταντουλάκη
Ηλικία Θανόντος09 μην
ΑσθένειαΔιάρροια
Ημ/νία Θανάτου1876 09 14 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 09 14
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως478
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣιδηρόπουλος Φώτης
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΚωνσταντινούπολις
Επάγγελμα ΔηλούντοςΡάπτης
ΣυγγένειαΠατήρ