Ο/Η Θανών/ούσα: Αρβανίτου Μαργαρώ Ιακ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑρβανίτου Μαργαρώ Ιακ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙάκωβος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΙακωβίνα Μαλατέστα
Ηλικία Θανόντος03 μ
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1893 08 11 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 08 11
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως390
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑχερένιος Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟνηλάτης
ΣυγγένειαΣυγγενής