Ο/Η Θανών/ούσα: Μπούμης Νικόλαος Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜπούμης Νικόλαος Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Ν. Κουκή
Ηλικία Θανόντος06 μ
ΑσθένειαΑθρεψία
Ημ/νία Θανάτου1893 08 10 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 08 11
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως388
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜπούμης Πέτρος
Ηλικία Δηλούντος71
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝαυπηγός
ΣυγγένειαΠάππος