Ο/Η Θανών/ούσα: Πύργου Ελένη Χρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠύργου Ελένη Χρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧρήστος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη Νοταράκη
Ηλικία Θανόντος02 μ
ΑσθένειαΑτέλεια
Ημ/νία Θανάτου1893 08 09 8πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 08 09
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως384
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαρασκευόπουλος Αναστάσιος
Ηλικία Δηλούντος39
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥποδηματοποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)