Ο/Η Θανών/ούσα: Αγγελοπούλου Ειρήνη Γ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγγελοπούλου Ειρήνη Γ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Γ. Απέρη
Ηλικία Θανόντος7 μ
ΑσθένειαΕντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1893 08 07 1μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 08 07
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως379
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓιαννούλη Παρασκευή Γ.
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟικ.
ΣυγγένειαΘεία