Ο/Η Θανών/ούσα: Χούλης Σταμάτιος Δημ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧούλης Σταμάτιος Δημ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος90
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1893 08 04 8πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 08 04
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΒαστάζος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως376
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαλημέρης Σταμάτιος Γ.
Ηλικία Δηλούντος34
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚορνιζοποιός
ΣυγγένειαΓείτων