Ο/Η Θανών/ούσα: Κρεατσούλας Κωνσταντίνος Στ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚρεατσούλας Κωνσταντίνος Στ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣταύρος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος40
ΑσθένειαΦθίσις
Ημ/νία Θανάτου1893 08 02 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 08 03
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΒυρσοδέψης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως372
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΡοδίτης Λουκάς
Ηλικία Δηλούντος48
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΡάπτης
ΣυγγένειαΣυγγενής