Ο/Η Θανών/ούσα: Ευσταθίου Φλουρού

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΕυσταθίου Φλουρού
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Μεσολογγίτη
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΓαστροεντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1876 09 11 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 09 12
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.* Α
Αριθμός Πράξεως476
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΕυσταθίου Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛεμβούχος
ΣυγγένειαΠατήρ