Ο/Η Θανών/ούσα: Κακιώτης Κωνσταντίνος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚακιώτης Κωνσταντίνος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑννα Καβαλάρη
Ηλικία Θανόντος06 μην
ΑσθένειαΕντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1876 09 07 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 09 08
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως469
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚακιώτης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος48
Πατρίδα ΔηλούντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠατήρ