Ο/Η Θανών/ούσα: Αλμπανόπουλου Αναστασία Γ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑλμπανόπουλου Αναστασία Γ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Σιγάλα
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΕντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1893 07 12 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 07 13
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως343
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑλμπανόπουλος Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚτίστης
ΣυγγένειαΠατήρ