Ο/Η Θανών/ούσα: Ασιμομύτης Σίμος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑσιμομύτης Σίμος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑνεζιώ Κοντεζάδενα
Ηλικία Θανόντος06 μην
ΑσθένειαΔιάρροια
Ημ/νία Θανάτου1876 09 06 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 09 07
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως468
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑσιμομύτης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος27
Πατρίδα ΔηλούντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΠατήρ