Ο/Η Θανών/ούσα: Ανδρεάδη Σταυρούλα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνδρεάδη Σταυρούλα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΔέσποινα Ζάννε
Ηλικία Θανόντος04 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1876 09 05 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 09 06
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως467
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑνδρεάδης Ιωάννης Γ.
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΙος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΠατήρ