Ο/Η Θανών/ούσα: Φίτρος Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦίτρος Νικόλαος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜάρκος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη Κορβέση
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΓαστρεντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1893 07 05 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 07 06
Πατρίδα Θανόντος(μη ορισμένο)
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως325
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΦίτρος Μάρκος
Ηλικία Δηλούντος26
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
ΣυγγένειαΠατήρ