Ο/Η Θανών/ούσα: Αλιματήρη Μαρίνα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑλιματήρη Μαρίνα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη Πλουμιστού
Ηλικία Θανόντος02 μ
ΑσθένειαΔιάρροια
Ημ/νία Θανάτου1893 07 06 3πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 07 06
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως324
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑλιματήρης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος22
Πατρίδα ΔηλούντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚηπουρός
ΣυγγένειαΠατήρ