Ο/Η Θανών/ούσα: Ανδρή Βαγιανή Αυγ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνδρή Βαγιανή Αυγ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑυγουστίνος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρία
Ηλικία Θανόντος04 μ
ΑσθένειαΓαστρεντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1893 07 05 8πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 07 06
Πατρίδα ΘανόντοςΝάξος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως323
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓεωργαλάς Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚτίστης
ΣυγγένειαΦίλος