Ο/Η Θανών/ούσα: Βλαστού Μαριγώ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒλαστού Μαριγώ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜάρκος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚαλλιόπη Φράγκου
Ηλικία Θανόντος08 μην
ΑσθένειαΝόσος οξ.
Ημ/νία Θανάτου1876 09 05 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 09 06
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως466
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒλαστός Μάρκος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΤήνος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜαραγκός
ΣυγγένειαΠατήρ