Ο/Η Θανών/ούσα: Πρέντα Χρυσάνθη Αλεξ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠρέντα Χρυσάνθη Αλεξ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑλέξανδρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΔέσποινα Κοτζιά
Ηλικία Θανόντος01 έ 06 μ
ΑσθένειαΠνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1893 07 03 8πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 07 03
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως315
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠρέντας Αλέξανδρος
Ηλικία Δηλούντος33
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαφεπώλης
ΣυγγένειαΠατήρ