Ο/Η Θανών/ούσα: Αναστασία \ Εκθετο

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑναστασία \ Εκθετο
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝοσοκομείο
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος03 μ
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1893 07 02 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 07 02
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως313
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο Εκθ*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος80
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)