Ο/Η Θανών/ούσα: Καλπάκης Θεόδωρος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαλπάκης Θεόδωρος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜατθαίος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΒασιλική Σολωμού
Ηλικία Θανόντος18 μην
ΑσθένειαΛαρυγγίτις
Ημ/νία Θανάτου1876 09 03 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 09 04
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως465
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαλπάκης Ματθαίος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΤήνος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛιθοξόος
ΣυγγένειαΠατήρ