Ο/Η Θανών/ούσα: Μανούσου Καλή

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜανούσου Καλή
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος92
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1876 09 03 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 09 03
Πατρίδα ΘανόντοςΚυδωνίαι
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος[θ]
Αριθμός Πράξεως464
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤζερεμές Βρέτας
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΥδρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟινοπώλης
ΣυγγένειαΑνιψιός