Ο/Η Θανών/ούσα: Δημόπουλος Εμμανουήλ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔημόπουλος Εμμανουήλ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑσπασία Κατζικίδη
Ηλικία Θανόντος02 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1876 09 02 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 09 03
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως463
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΔημόπουλος Δημήτριος Γ.
Ηλικία Δηλούντος33
Πατρίδα ΔηλούντοςΑργος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕμπορος
ΣυγγένειαΠατήρ