Ο/Η Θανών/ούσα: Μίτσου Ευρυπίδης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜίτσου Ευρυπίδης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦλουρού Ν. Φωτεινιά
Ηλικία Θανόντος02 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1876 05 14 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 05 15
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως253
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜίτσου Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος26
Πατρίδα ΔηλούντοςΙος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚρεοπώλης
ΣυγγένειαΠατήρ