Ο/Η Θανών/ούσα: Λάσκαρης Σταμάτιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛάσκαρης Σταμάτιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπύρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΒασιλική
Ηλικία Θανόντος7 μ
ΑσθένειαΕντερικός κατάρρους
Ημ/νία Θανάτου1893 06 24 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 06 23
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως290
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΛάσκαρης Σπύρος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜαραγκός
ΣυγγένειαΠατήρ