Ο/Η Θανών/ούσα: Γεωργίου Δημήτριος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓεωργίου Δημήτριος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος90
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1893 06 21 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 06 22
Πατρίδα ΘανόντοςΚυδωνίαι
Επάγγελμα ΘανόντοςΑρτοπώλης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως284
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠλιαθός Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος33
Πατρίδα ΔηλούντοςΤήνος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
ΣυγγένειαΦίλος