Ο/Η Θανών/ούσα: Πάνου Φιλία Δημ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠάνου Φιλία Δημ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣμαράγδα Καλβοκορέση
Ηλικία Θανόντος10
ΑσθένειαΕνδοκαρδίτις
Ημ/νία Θανάτου1893 06 18 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 06 18
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΜαθήτρια
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως278
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒάκας Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος58
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ
Συγγένεια(μη ορισμένο)