Ο/Η Θανών/ούσα: Πλητώ \ Εκθετο

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠλητώ \ Εκθετο
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΔιάρροια
Ημ/νία Θανάτου1893 06 18 8πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 06 18
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως276
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο Εκθ*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γ.
Ηλικία Δηλούντος80
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)