Ο/Η Θανών/ούσα: Αγκά Ιουλία Γ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγκά Ιουλία Γ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυγενία Σαλβάζου
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΔιάρροια
Ημ/νία Θανάτου1893 06 15 2πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 06 16
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως273
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣταματιάδης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος24
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΘερμαστής
Συγγένεια(μη ορισμένο)