Ο/Η Θανών/ούσα: Σαμοθράκη Μαρία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣαμοθράκη Μαρία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓιαννούλης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη
Ηλικία Θανόντος75
ΑσθένειαΔιάρροια
Ημ/νία Θανάτου1876 09 02 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 09 03
Πατρίδα ΘανόντοςΤήνος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [Θ]
Αριθμός Πράξεως461
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣαμοθράκης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος48
Πατρίδα ΔηλούντοςΤήνος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΔιδάσκαλος δήμου
ΣυγγένειαΥιός