Ο/Η Θανών/ούσα: Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Θ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνου Εμμανουήλ Θ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΘωμάς
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑννα Σταματάκη
Ηλικία Θανόντος03 μ
ΑσθένειαΑθρεψία
Ημ/νία Θανάτου1893 06 12 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 06 13
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως268
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚωνσταντίνου Θωμάς
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠατήρ