Ο/Η Θανών/ούσα: Πολυμέρης Αθανάσιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠολυμέρης Αθανάσιος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος65
ΑσθένειαΝόσημα καρδιακό
Ημ/νία Θανάτου1876 09 02 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 09 03
Πατρίδα ΘανόντοςΡούμελη
Επάγγελμα ΘανόντοςΒιβλιοδέτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Κλ. Αυγερινού
Αριθμός Πράξεως460
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠολυμέρης Ρίζος Α.
Ηλικία Δηλούντος19
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒιβλιοδέτης
ΣυγγένειαΥιός