Ο/Η Θανών/ούσα: Χέλμης Ελευθέριος Χρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧέλμης Ελευθέριος Χρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧρήστος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚαλλιόπη Λεωνίδα Χέλμη
Ηλικία Θανόντος04 μ
ΑσθένειαΕντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1893 06 08 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 06 08
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως261
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧαλκιάς Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος24
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜακαρονοποιός
ΣυγγένειαΘείος