Ο/Η Θανών/ούσα: Φωστέρη Μαριέτα Χρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦωστέρη Μαριέτα Χρ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος65
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1893 05 31 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 06 01
Πατρίδα ΘανόντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως247
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑρβανιτόπουλος Σπύρος
Ηλικία Δηλούντος41
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛεμβούχος
ΣυγγένειαΑνιψιός