Ο/Η Θανών/ούσα: Τζώρτζου Σμαραγδή

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤζώρτζου Σμαραγδή
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυαγγελιώ
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΦυματίωσις
Ημ/νία Θανάτου1893 05 30 12μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 05 31
Πατρίδα Θανόντος(μη ορισμένο)
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως242
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤζώρτζου Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος53
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠάππος