Ο/Η Θανών/ούσα: Γαβαλάς Ευστράτιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓαβαλάς Ευστράτιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑναστασία Σαμοθράκη
Ηλικία Θανόντος05 μ
ΑσθένειαΑθρεψία
Ημ/νία Θανάτου1893 05 30 9πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 05 30
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως241
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓαβαλάς Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος27
Πατρίδα ΔηλούντοςΑμοργός
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥποδηματοποιός
ΣυγγένειαΠατήρ